Nyligen offentliggjorde Regeringskansliet en notis där de tilldelade Spel- och Finansinspektionen uppgiften att granska och förstärka samarbetet mellan myndigheterna. Syftet med detta uppdrag är att stärka samarbetet mellan myndigheterna när det gäller icke-licensierad spelverksamhet på den svenska marknaden samt att försvåra möjligheterna till penningtvätt.

Dessa myndigheter förväntas också utvärdera hur ett närmare samarbete kan förhindra överföring av pengar genom icke-licensierade spelbolag. Båda myndigheterna ska senast den 21 oktober 2023 lämna in en delrapport om det tilldelade uppdraget till Regeringskansliet.

Bakgrund till beslutet

Den svenska regleringen av spel bygger på ett licenssystem, vilket innebär att alla spelbolag som vill erbjuda sina tjänster på den inhemska marknaden måste inneha en aktiv svensk licens. Spelverksamheten inom landets gränser, oavsett om den sker online eller genom fysiska återförsäljare, regleras av Spelinspektionen.

En del av den politiska agendan i riksdagen går ut på att motverka möjligheten att tvätta pengar som härrör från kriminella aktiviteter. Det anses att spelmarknaden utgör en högrisksektor för penningtvätt.
En av de metoder som kriminella använder för att “tvätta pengar” är att sätta in kapital och sedan begära uttag i efterhand. På så vis kan de försöka legitimera ursprunget av dessa medel.

De styrande menar även att dessa aktiviteter involverar både spelbolag och olika betaltjänstleverantörer. För att kunna styra spelandet mot mer ansvarsfulla och reglerade spelbolag vill man kunna blockera överföringar till och från kasinon utan licens.

En ytterligare steg mot spelarens kontroll

Det är knappast någon överraskning att de styrande arbetar aktivt för att avskräcka svenska spelare från att söka sig till icke-licensierade kasinon. Måhända är det ironiskt att regleringen av den svenska marknaden har bidragit till problemen från första början. Genom att begränsa spelarnas möjlighet att spela enligt eget behag har det resulterat i att en betydande andel svenska spelare istället valt att spela på kasinon utan svensk licens.

Samtidigt har icke-licensierade spelbolag som regleras av Malta Gaming Authority (MGA) faktiskt blivit föremål för en del orättfärdig kritik. Denna aspekt verkar regeringen välja att negligera.
Istället har man gått så långt som att klassificera samtliga icke-licensierade spelbolag som “olagliga”. Detta verkar i själva verket vara ett försök att skapa ett monopol, liknande det som Svenska Spel hade i många decennier!

Tidigare var svenska spelare i praktiken hänvisade till den monopoliserade svenska marknaden. Men med den teknologiska utvecklingen har det blivit avsevärt enklare för spelarna att själva välja var och hur de vill spela om pengar. Därför anser vi att regeringens åtgärder för att avskräcka svenska spelare från icke-licensierade kasinon bara utgör ett svagt försök att ytterligare begränsa spelarnas frihet. Istället anser vi att den inhemska marknaden, där spelarna har större valmöjligheter, är den rätta vägen att gå!

En ständigt föränderlig spelmarknad

Spelmarknaden har genomgått en dramatisk förändring de senaste åren. Från att vara en strängt reglerad marknad med ett monopol har den utvecklats till en mer varierad och konkurrenskraftig arena.
Det är viktigt att inse att den ökande populariteten av icke-licensierade kasinon inte enbart beror på spelarnas strävan efter mer frihet. Det beror även på att dessa casinon ofta erbjuder ett bredare spektrum av spel och mer fördelaktiga erbjudanden.

Många svenska spelare har funnit att de kan njuta av en mer tillfredsställande spelupplevelse på icke-licensierade kasinon, vilket har drivit på den ökande trenden. Istället för att begränsa spelarna borde regeringen överväga hur man kan göra den svenska spelmarknaden mer attraktiv. Det är av vikt att komma ihåg att spelarna är mottagliga för förändringar. Om de får bättre alternativ på den inhemska marknaden är de mer benägna att stanna och spela hos reglerade operatörer.

Myndighetssamarbete är avgörande

Regeringens initiativ att stärka samarbetet mellan Spel- och Finansinspektionen är prisvärt, men det är av vikt att detta samarbete inte enbart fokuserar på att begränsa icke-licensierade spelare. Istället bör det sträcka sig längre. Ett närmare samarbete mellan myndigheterna kan bidra till att skapa en mer effektiv och säker spelmarknad för samtliga.

Det kan innefatta gemensam utveckling av bättre verktyg för övervakning och reglering av spelbolag, oavsett om de innehar svensk licens eller inte. Det är dessutom av stor vikt att samarbetet omfattar kampen mot penningtvätt och andra oegentligheter inom spelindustrin. Genom att dela information och resurser kan myndigheterna agera snabbt och effektivt mot kriminell verksamhet.

Ansvarsfullt spelande är ett gemensamt mål

Såväl myndigheterna som spelbolagen har ett gemensamt intresse av att främja ansvarsfullt spelande. Genom att samarbeta kan de arbeta tillsammans för att skydda spelarna och förhindra missbruk av spelverksamheten. Det är nödvändigt att erbjuda stöd och hjälp till de spelare som riskerar att utveckla spelberoende.

Genom samarbete kan myndigheterna och spelbolagen öka medvetenheten om spelproblem och tillhandahålla resurser för att hantera dem. Det är dessutom av yttersta vikt att säkerställa att minderåriga inte får tillgång till spel. Genom närmare samarbete kan myndigheterna och spelbolagen tillsammans utveckla åtgärder för att förhindra att minderåriga tar del av spelandet.

Sammanfattning

Regeringens beslut att utvärdera samarbetet mellan Spel- och Finansinspektionen är ett steg i rätt riktning. Det är av vikt att fokusera på att skapa en trygg och ansvarsfull spelmarknad för alla spelare.
Det är dessutom av största vikt att komma ihåg att spelmarknaden är dynamisk och föränderlig.

Istället för att begränsa spelarna bör regeringen och myndigheterna samarbeta för att göra den svenska spelmarknaden mer attraktiv och konkurrenskraftig. Genom närmare samarbete och gemensamma mål kan en förbättrad spelmarknad skapas, vilket gynnar både spelare och spelbolag. Det är dags att tänka långsiktigt och se till att den svenska spelindustrin fortsätter att blomstra.