Nyligen lade regeringen fram ett gäng förslag som syftar till att ta nya tag i kampen mot spelproblem. Dessa förslag har redan skickats vidare som remiss till Lagrådet, med fokus på att öka spelarnas skydd när det kommer till spel om pengar.

Det är av yttersta vikt att se till att vi har starka skydd, krav och stödåtgärder på plats för att minska de problem som brukar dyka upp i samband med spelande, speciellt när det gäller online-spelbolag.

Riskerna med spel om pengar, inklusive skuldsättning och missbruk, blir mer akuta när spelbolag verkar i en gråzon. Det blir extra knepigt när det saknas tillräckliga regler och bestämmelser om hur spel om pengar ska skötas.

Strängare regler för telefonförsäljning

Regeringen har nu föreslagit i remissen till Lagrådet att telefonförsäljning av spel bara ska vara tillåten om det finns ett skriftligt avtal som båda parter har undertecknat. Detta är ett steg mot att stärka konsumentskyddet överlag.

Detta är särskilt viktigt för de svenskar som av olika anledningar kan vara extra sårbara när det gäller telefonförsäljning av lotter eller spel. Särskilt fokuserar man på gruppen med ekonomiska problem, som anses vara mer utsatta än andra.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman uttrycker det så här: “Vi vill inte att oseriösa spelbolag ska kunna locka folk in i farliga beroenden. Samtidigt ska vi inte låta kriminella tjäna pengar på spelmarknaden. Förutom kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning av spel, planerar vi att införa högre böter för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen.”

Enligt distansavtalslagen har det sedan 2018 krävts skriftliga avtal i samband med telefonförsäljning. Det har redan gett positiva resultat, särskilt när det kommer till att skydda konsumenterna.

Detta syftar också till att undvika missförstånd och förväntas öka konsumenternas tillfredsställelse. Så införandet av kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning av spel kan vara till fördel för konsumenterna. Avtal som inte uppfyller detta krav kommer att ogiltigförklaras.

Minister Wykman betonar hur viktigt det är att svenska konsumenter känner sig säkra när de tackar ja till erbjudanden via telefonförsäljning. Detta gäller särskilt i marknadsföringskanaler där aggressiva försäljningsmetoder används. Det är inte acceptabelt att spel om pengar inte omfattas av samma krav på skriftliga avtal som andra former av telefonförsäljning.

Ytterligare åtgärder från regeringen

Regeringen föreslår inte bara kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning av spel och högre böter för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen. De har även fler åtgärder på lut.

En av dessa åtgärder är att spelbolag med svensk spellicens ska få tillgång till spelarnas ekonomiska och hälsomässiga uppgifter. Detta är för att bekämpa överdrivet spelande och skapa en tryggare spelmarknad för alla inblandade.

Satsning på förebyggande av spelberoende

Regeringen har också ögonen på de som riskerar att fastna i spelberoende. De föreslår att spelbolagen ska satsa mer på att förebygga spelberoende. Det kan innebära att de erbjuder verktyg för självexkludering, där spelare kan blockera sig själva från att spela under en viss tid. De vill också att spelbolagen ska ge information om spelproblem och var man kan få hjälp om det behövs.

Det här är ett steg i rätt riktning för att hjälpa de som är i farozonen att tappa kontrollen över sitt spelande. För många är spelandet en rolig och avkopplande aktivitet, men för vissa kan det utvecklas till ett beroende som förstör deras liv.

Ansvarsfull spelreklam

Regeringen har även förslag på att skärpa reglerna för spelreklam. De vill att reklamen ska vara ansvarsfull och inte rikta sig mot minderåriga eller personer som redan har spelproblem. De föreslår också att spelbolagen ska vara tydliga med att visa varningar och information om var man kan få hjälp om det behövs.

Detta är viktigt eftersom många av oss kan frestas av spelreklam och riskera att fastna i spelmissbruk om vi inte är försiktiga. Genom att skärpa reglerna för spelreklam hoppas vi minska risken för att fler dras in i spelberoende.

Spelbolagens ansvar för spelarna

Regeringen vill också att spelbolagen tar ett större ansvar för sina spelare. De föreslår att spelbolagen ska ha tydliga regler och rutiner för hur de ska hantera spelproblem och att de ska ha personal som är utbildade i att hjälpa spelare som behöver stöd.

Det här är viktigt eftersom många spelare inte vågar be om hjälp när de har problem med sitt spelande. Genom att ha tydliga regler och utbildad personal kan spelbolagen göra det enklare för spelarna att få den hjälp de behöver.

Avslutningsvis

Regeringen tar alltså kraftfulla åtgärder för att skydda oss spelare och förebygga spelproblem. Med åtgärder som krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning av spel, höjda böter för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen och satsningar på att förebygga spelberoende, hoppas de skapa en tryggare spelmarknad för oss alla. Det är en viktig insats för att vi ska kunna fortsätta njuta av spelandet på ett ansvarsfullt sätt.