Flera organisationer som aktivt arbetar med att förebygga och behandla spelmissbruk har länge efterlyst en standard som kan förbättra skyddet för spelare som engagerar sig i nätcasinospel. Detta gäller inte bara för casinon med svensk licens, utan även för de nätcasinon som opererar utan svensk spellicens.

Denna standard har som mål att introducera så kallade “skadeindikatorer,” vilka praktiskt taget används för att bedöma de potentiella risker som spelmissbruk kan medföra. Detta initiativ riktar sig inte bara mot individer som spelar, utan även deras närstående. Målet är att snabbt och enkelt kunna identifiera de personer som löper en betydande risk att utveckla spelberoende.

European Gaming and Betting Association (EGBA), baserad i Bryssel, har nyligen presenterat det första utkastet till denna standard. Organisationen representerar de främsta speloperatörerna som är reglerade av åtminstone en spellicens från EU. Samtidigt har medlemsländerna inom Comité Européen de Normalisation (CEN), som fungerar som en standardiseringsorganisation inom EU och EES, nyligen godkänt ett annat banbrytande förslag.

Syftet med dessa åtgärder är att göra spel om pengar mycket säkrare och tryggare för spelarna, oavsett speltyp eller insatsnivå. Samtidigt strävar beslutsfattarna efter att stärka spelarnas rättigheter gällande integritet.

Förslag till skadeindikatorer av EGBA

Enligt det förslag som har presenterats av European Gaming and Betting Association (EGBA) inkluderar de mest intressanta “skadeindikatorerna” följande:

För mer detaljerade “skadeindikatorer” som har lagts fram av European Gaming and Betting Association (EGBA) hänvisas till det bifogade PDF-dokumentet.

Inte revolutionerande i sig

De verktyg som EGBA föreslår är avsedda att stärka befintligt skydd för spelare och göra det enklare för organisationer som arbetar för en hälsosam spelmiljö att identifiera personer i riskzonen för skadligt spelbeteende. Vid första anblick kan de verktyg som EGBA presenterar verka revolutionerande och innovativa.

I verkligheten har dock “skadeindikatorer” inofficiellt använts inom branschen i årtionden. Detta är helt enkelt ett sätt att förpacka något som redan länge funnits på marknaden och framställa det som något banbrytande, vilket är långt ifrån sanningen!

Frivilligt och ej obligatoriskt enligt lagen

En annan viktig aspekt när det gäller de “skadeindikatorer” som EGBA har presenterat är att de inte är obligatoriska enligt lagens rättsliga bemärkelse. Det innebär att spelare för närvarande har möjlighet att välja att inte använda dessa “skadeindikatorer” när de spelar om pengar. Det bör dock noteras att det pågår diskussioner på regeringsnivå om huruvida den svenska lagstiftningen kan ändras för att göra “skadeindikatorer” obligatoriska och inte längre valbara.

Nuvarande säkerhetsnivå

När den svenska spellicensen infördes den 1 januari 2019 blev det snabbt tydligt att politikernas agendor var mer nyanserade än många hade förväntat sig. En av de påståenden som överraskade många var politikernas negativa inställning till casinon utan svensk licens.

Politikerna hävdade att om ett nätcasino inte var reglerat av Spelinspektionen, så betraktades det automatiskt som opålitligt och osäkert. Detta är naturligtvis långt ifrån verkligheten, och politikerna utelämnade flera viktiga faktorer. Sanningen är att om ett nätcasino utan svensk licens är reglerat av åtminstone en EU- eller EES-licens, så är det i många avseenden lika säkert för spelaren som ett casino med svensk licens!

Den säkerhet som politikerna hänvisar till handlar inte om säkrare överföringar eller minskad risk för bedrägerier. Istället refererar de till de verktyg som gör det möjligt för spelare att sätta sina egna spelgränser, inklusive självavstängning genom Spelpaus. Även om dessa funktioner kan vara tillgängliga hos nätcasinon utan licens, så är de sällan integrerade på själva spelsidan. Ett konkret exempel är Spelpaus-tjänsten, som måste vara integrerad på varje nätcasino med svensk licens.

Hos spelbolag utan svensk licens finns inga integrerade tjänster som liknar Spelpaus. Istället måste spelare vända sig till externa leverantörer för att själva kunna stänga av sig från spel om pengar. Sammanfattningsvis kan man säga att spelbolag som är reglerade av åtminstone en EU- eller EES-licens är minst lika säkra som nätcasinon med svensk licens, även om politikerna påstår något annat!