Casino utan konto

Siktar du på att börja spela hos ett online casino och har som mål att slippa behöva gå igenom den påfrestande registreringsprocessen som det hela ofta återges i form av, men har svårt att komma underfund gällande hur du faktiskt ska gå tillväga konkret?

Frukta ej för i vår utförliga guide så kommer vi att förse dig med alla de detaljer vilka du behöver ha kännedom om när det kommer till spel hos ett casino som i sin tur opererar utan kravet på ett registrerat spelkonto, oavsett om det är ett casino utomlands eller svensk casino.

Ett ganska nytt fenomen

Det ska understrykas omgående att ett online casino utan krav på registrering är en förhållandevis ny företeelse inom spelbranschen. För endast några år sedan så behövde man i form av spelare ta sig igenom en rad tråkiga och tidskrävande formulär – något som många spelare älskade att hata!

I och med införandet av den nya spellicensen under den 1:a januari 2019 så blev alla de spelbolag vilka önskade att få verka på den svenska spelmarknaden tvungna att erbjuda möjligheten att använda sig av ett BankID för både registrering och inloggning av spelare.

Detta förfaringssätt resulterade i en rad fördelar eftersom man i form av spelare ej längre behövde finna sig att behöva knappa in sina personliga uppgifter i form av de tråkiga och utdragna registreringsformulär – istället så kunde man börja spela ganska omgående!

Varför har ett BankID en huvudroll i det hela?

Ett casino utan konto skulle inte vara omöjligt att realisera om det inte vore för den breda tillgängligheten av BankID. Ett BankID är i grund och botten en form av legitimation i digital form som i sin tur erbjuder spelaren möjligheten att styrka sin identitet utan att behöva ta del av den långa registreringsprocessen.

Det hela återges i form av en fil som i sin tur krypteras och kan endast tillämpas på den enhet som den specifika BankID installerats på. Detta innebär i sin tur att man exempelvis inte kan flytta ett BankID från en enhet till en annan, utan måste förhålla sig till den som man initialt använt sig av.

Om man för närvarande saknar ett BankID så behöver man först införskaffa det hela genom att logga in på sin internetbank och följa den process som återges. Vänligen notera att de steg som processen omfattar skiljer sig åt beroende på banken i fråga.

Vanliga för- och nackdelar med ett casino utan konto

Även om ett BankID fungerar ytterst väl vid spel hos svenska spelbolag så finns det ändå ett antal för- och nackdelar vilka vi anser att du bör ha kännedom om. Härnäst så kommer vi att belysa dessa mer ingående som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga!

Fördelar med ett casino utan konto

När det kommer till de olika fördelarna med ett casino utan konto så har vi valt att endast fokusera på de vilka vi anser väga tyngst inom sammanhanget.

  • Du får möjligheten att genomföra insättningar betydligt snabbare än vanligt.
  • Du kan börja spela hos spelbolaget i fråga inom några sekunder.
  • Du slipper ägna dig åt den krävande och tråkiga registreringsprocessen.
  • Du behöver ej oroa dig över att andra kommer över dina inloggningsuppgifter.
  • Du behöver ej genomgå en KYC-process för att verifiera din identitet.

Vi vill uppmärksamma dig om det faktum att det kan finnas betydligt flera positiva aspekter gällande det hela än vad som återges i punkterna nedan:

Nackdelar med ett casino utan konto

Även om nackdelarna inte är särskilt många så existerar det ett antal fallgropar vilka vi anser att du bör ha kännedom om när det kommer till ett casino utan konto:

  • Du kommer behöva förhålla dig till den irriterande 3-sekunders-regeln.
  • Du kommer att vara bunden till en maximal veckobaserad insättningsgräns.
  • Du kan inte välja att återkalla en avstängning när den väl har initierats.
  • Du måste använda dig av ett antal utvalda betalmetoder för insättningar och uttag.
  • Du får räkna med att få ta del av betydligt sparsamma och mediokra bonusformer.

Som du kan notera så finns det ett antal mindre positiva aspekter när det kommer till ett casino utan konto vilka anser att du bör ha kännedom om.

Vad är anledningen till att casino utan konto ökat i popularitet?

Inom rikets gränser så har vi kommit att vänja oss vid att tillämpa BankID på en förhållandevis daglig basis som ett led i att kunna sköta våra åtaganden. Dessa åtaganden tenderar att återges i form av (men begränsas ej till) pengaöverföringar, verifiering av dokument, signeringar m.fl.

Det ska dock nämnas att just e-legitimation är en ytterst ovanlig företeelse inom stora delar av världen där Sverige ligger i framkant när det kommer till själva tillämpningen av den tekniska lösningen.

Som en naturlig del av utvecklingen så har även BankID kommit att bli den registrerings- och inloggningsmetod som används hos alla de spelbolag vilka för närvarande lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Faktum är att det i den svenska spellicensen återges tydligt att varje spelbolag som ansöker om den svenska licensen måste ha integrerat BankID som den enda registrerings- och verifieringsmetod som ett led i att kunna beviljas det hela.

Det är således givet att registrering och inloggning hos online casino utan konto är här för att stanna, något som de svenska spelarna vid det här laget gjort sig ganska införstådd med och ska tilläggas är i överlag positiva till.

Slutsats

När det kommer till ett casino utan konto så kännetecknas det hela som en ytterst smidig, behaglig och snabb upplevelse, där man i form av spelare kan komma igång med att spela inom några sekunder.

Ska man vara dock helt transparent så har man inte så mycket till val när det kommer till det hela eftersom Spelinspektionen stipulerar att alla de online casinon som återges inom rikets gränser skall endast erbjuda BankID vid identifiering och registrering.

Det ska även nämnas att ett BankID kan endast tillämpas hos de online casino och spelbolag vilka för närvarande innehar en aktiv svensk licens. För de utländska spelbolagen så får man snällt finna sig i att gå igenom de långa, tråkiga och tidskrävande registreringsformulären!

Malin

Texten är skriven av:

Malin är en av CasinoUtomlands.nu’s framstående skribenter med en rik erfarenhet inom casinobranschen. Hennes djupa förståelse för spel och engagemang för kvalitetsinnehåll gör att varje artikel hon skriver är både informativ och insiktsfull. När du läser en sida skriven av Malin, kan du vara säker på att få pålitlig och expert-driven information. Läs mer om Malin.