Hur fungerar en casinobonus rent praktiskt?

En casinobonus återges oftast i form av en summa som tilldelas spelaren i fråga i att man bedöms uppfylla de villkor som återges av spelbolaget i fråga. Oftast så tilldelas en bonus i samband med registrering, men kan även tillfalla under andra omständigheter.

Som ett led i att bredda din förståelse för ämnet i fråga så kommer vi i denna guide att fokusera ingående på att belysa de vanligaste formerna av casinobonusar vilka tenderar att erbjudas hos de utländska casino som återges på vår webbplats.

Vanliga bonusformer

Härnäst så fokuserar vi att på en övergripande plan belysa de bonusformer vilka du i form av spelare kommer behöva ta ställning – oavsett om du aldrig spelat hos den specifika casinosidan eller om du för närvarande är en hängiven spelare hos spelplattformen i fråga.

Välkomstbonus

Den utan tvekan vanligaste formen av bonus som vanligtvis erbjuds till endast de spelare vilka aldrig tidigare registrerat sig hos spelbolaget i fråga. Denna bonus utgör ett lämpligt sätt att få ut betydligt mer av din insättning, något som i sin tur bidrar till en större spelrulle.

Storleken på en välkomstbonus är något som varierar markant och beror främst på den specifika casinosidan. Det finns dock inga fördefinierade regler eller bestämmelser kring det hela (gäller ej svenska spelbolag) utan man får erbjuda så stor välkomstbonus som man anser sig ha fog för.

Kom ihåg även att alltid läsa de villkor som återges i samband med en välkomstbonus eftersom det “finstilta” kan komma att sätta käppar i hjulet för dig vid ett senare tillfälle – något som vi själva nämligen har erfarenhet av!

Reload bonus

När det kommer till en så kallad reload bonus så är det hela en form av incitament som ämnar förmå gamla spelare vilka tidigare satsat pengar hos spelbolaget i fråga att återigen aktivt sätta in monetära medel att spela med.

En reload bonus kan vara utformad på en rad olika sätt, men det hela bygger i grund och botten på resonemanget att redan existerande spelare ska slippa jaga bonuserbjudanden utan fokusera på att spela hos den specifika spelsidan.

Själva bonusen används även som ett sätt för att behålla gamla spelare. På grund av det hela så tenderar en reloadbonus att erbjudas på en återkommande basis, oberoende av spelbolaget i fråga.

Cashback bonus

En cashback bonus används som incitament till att förmå spelarna att fortsätta initiera aktiva insättningar hos spelbolaget i fråga och tillika aktiva satsningar på de spelformer som tillhandahålls för närvarande. 

Det hela fungerar så att spelaren ifråga får tillbaka en fördefinierad procent av den satsning som man valt att satsa – förutsatt att satsningen mynnat ut i en förlust. Genom att erbjuda denna form av incitament så ämnar man kompensera spelarna för de förluster som de åsamkat.

Den procentsats som för närvarande erbjuds är något som spelbolaget i fråga bestämmer helt och hållet över. Men på en generell plan så kan man räkna med en cashback bonus som återges inom en spann på 3-7%.

Gratissnurr bonus

En av de vanligaste bonusarna som tenderar att erbjudas av online casinon. Själva bonusen återges i form av kostnadsfria snurr vilka i sin tur kan användas till att satsa på de slots som återges i bonusvillkoren.

I de flesta fall så tillåts ej existerande spelare att ta del av det hela eftersom de gratissnurr som erbjuds i form av bonus har specifikt öronmärks för nya spelare vilka väljer att börja spela hos det utvalda spelbolaget.

Återigen så kan storleken på antalet gratissnurr och värdet på det hela variera kraftigt beroende på vilka spelbolag som erbjuder det hela. Dock så kan man räkna på en generell plan med ganska generella och ytterst lukrativa belopp.

Lojalitetsbonus

En lojalitetsbonus är något som de flesta spelare ej kommer få möjligheten att få uppleva eftersom den oftast tillfaller endast de spelare vilka varit aktiva på spelplattform under en lång tid.

Det kan även finnas andra krav på att en lojalitetsbonus ska aktiveras där man i form av spelare behöver exempelvis spela för ett specifikt minimibelopp under en fördefinierad period som ett led i att kunna åberopa det hela.

I slutändan så är det upp till den specifika plattformen att avgöra hur det hela ska utformas samt vilka kriterier måste uppfyllas för att man i form av spelare ska kunna ta del av det hela.

Så här väljer du den ideala bonusformen

När du befinner dig på jakt efter den ideala bonusformen så är det av yttersta vikt att göra dig införstådd med det faktum att utbudet tenderar att vara gigantiskt, något som även innebär att du inte bör välja det första bästa erbjudandet som kommer i din väg.

Istället så bör du betrakta det hela ur en objektiv synvinkel och jämföra de casinobonusar som du får presenterade som ett led i att göra dig införstådd med vad som faktiskt lämpar sig bäst för dina behov.

Nedan så återger vi några av de tips vilka vi anser kommer göra det lättare att fatta ett objekt och rättmätigt beslut när det kommer till valet av den typ av bonus som lämpar sig just för dina behov:

  • Studera ingående de villkor som erbjuds för den specifika bonusen.
  • Gör dig förstådd med de omsättningskrav som återges för det hela.
  • Var medveten om den period som den specifika bonusen kan nyttjas under.
  • Läs mer om de licenser som spelbolaget som erbjuder bonusen i fråga innehar.

Slutligen

När det kommer till en bonus så är det hela en form av incitament som används för att locka över dig till att börja spela hos den spelbolag som tillhandahåller det hela. Dock så måste man oftast genomföra en form av insättning, då i form av egna pengar för att kunna ta del av det som erbjuds.

Den absolut viktigaste elementet när det kommer till det hela är dock att man i form av spelare gör sig införstådd med de bonusvillkor som återges. Genom att vara införstådd med dessa så kommer man att kunna gardera sig mot en rad obehagliga och oförutsedda händelser.

Malin

Texten är skriven av:

Malin är en av CasinoUtomlands.nu’s framstående skribenter med en rik erfarenhet inom casinobranschen. Hennes djupa förståelse för spel och engagemang för kvalitetsinnehåll gör att varje artikel hon skriver är både informativ och insiktsfull. När du läser en sida skriven av Malin, kan du vara säker på att få pålitlig och expert-driven information. Läs mer om Malin.